în căutarea noastră
de sens
mă urcam pe gâtul tău
știind că voi alege
cea mai ușoară cale de reîntoarcere